56 12 30 30

Teikning

Me tek på oss teikneoppgåver, enten det er 3D eller 2D. Me er oppdatert på det nyaste innan teikning og visualisering, og Hardingtakst har tidlegare assistert andre firma og private med både teikning og visualisering.

Digitalisering av skisser, oppteikning av eksisterande bygg og prosjektering av bygg er eigentleg litt på sida av det me vanlegvis driv med, men me har fått svært gode attendemeldingar på denne typen oppdrag og vel difor å halda fram med å tilby slike tenester.

Ønsker du å få pristilbud?

David Haltvik har svenn- og mesterbrev som tømrar, utdanna fagteknikar bygg ved Fagskulen Sogn og Fjordane, og er sertifisert takstmann gjennom Norges Takseringsforbund (NTF), studie ved Norges Eiendomsakademi i Oslo.

Telefon: 905 34 740

5 + 13 =