Tomtetakst

Verditaksering av ubebygde tomter går fram ved å berekne teknisk verdi på tomta. Det blir lagt stor vekt på storleik, plassering, reguleringsmessige tilhøve og opparbeidelse av lokal infrastruktur. Ein tomtetakst er i utgangspunktet ein verditakst av tomta utan bygning.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

2 + 5 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»