Kontaktinformasjon

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med.


Telefon: 905 34 740
E-post: david@hardingtakst.no

Hardangerfjordvegen 451
5610 Øystese

Orgnr: 915 995 233


Her finn du skjema til utfylling før synfaringa.

 

Eigenerklæring

Last ned eigenerklæringsskjema (PDF)

Sjekkliste for eigar

Last ned sjekkliste for eigar (PDF)

10 + 4 =

Harding Takst

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

8 + 10 =