905 34 740

Kontaktinformasjon

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med.


Telefon: 905 34 740
E-post: david@hardingtakst.no

Hardangerfjordvegen 451
5610 Øystese

Orgnr: 915 995 233


Her finn du skjema til utfylling før synfaringa.

 

Eigenerklæring

Last ned eigenerklæringsskjema (PDF)

Sjekkliste for eigar

Last ned sjekkliste for eigar (PDF)

2 + 10 =

Harding Takst

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»