Overtakelse/ Kjøpshjelp

Ved overtakelse av ny bustad er det mange som manglar kompetanse til å sjå etter feil og manglar utover det som er synleg på overflatene. Det å ha med seg ein fagkyndig person på synfaring kan i mange tilfelle avdekke feil og mangler. Me kan hjelpe med forarbeidet, sjølve overtakelsen og skrive protokoll på eventuelle avvik.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

2 + 12 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»