905 34 740

Om verksemda

 

Dagleg leiar, David Haltvik er utdanna tømrar med sveine- og meisterbrev. I tillegg har han utdanning frå Teknisk fagskule i Sogn og Fjordane og takstutdanning ved Norges Eiendomsakademi I Oslo. David er oppvaksen i Øystese og godt kjend i Hardanger. Det og ei solid byggfagleg utdanning er ein føremon i yrket.

Hardingtakst AS vart etablert i 2004 av Stein Rykkje. David Haltvik byrja som takstfullmektig i 2014, og jobba som fullmektig under Stein Rykkje i eitt år før han kjøpte namnet og porteføljen til Hardingtakst i 2015. Hardingtakst tar på seg oppdrag i heile Hardanger og omkringliggjande kommunar. Verksemda er sertifisert gjennom Norsk Takst.

Norsk Takst er landets største organisasjon for takstføretak og takstmenn. Sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentleg godkjende takstutdanninga i Noreg. Dei er den einaste organisasjonen som stiller karakterkrav for å verta medlem og stiller høge krav til årleg etter- og vidareutdanning. Det sikrar bygningssakkyndige med ei solid fagleg bakgrunn og ein tyngde som gjev kundane tryggleik for ein objektiv og grundig takstrapport.