Bestill oppdrag

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

11 + 8 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»