Byggteknisk rådgjeving

Hardingtakst tilbyr eit vidt spekter av tenester innan bygg- og eigdomsbransjen. Verksemda er eit autorisert foretak hos Norges Takseringsforbund (NTF). I tillegg til bakgrunn frå byggjebransjen som tømrar med sveine- og meisterbrev innan faget.

 

Me utfører teknisk vurdering av bygg og utarbeider rapporter med vurdering av nødvendig vedlikehald og vedlikehaldsplanar, samt reklamsjonstakster, eigerskiftesaker og energiattest.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

8 + 12 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»