56 12 30 30

Tomtetakst for fremtidig hytter og bustad

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering for å berekne teknisk verdi på tomta.

Kriterium som blir vektlagde er storleik, plassering og lokal infrastruktur. Dette siger noke om korleis forholda rundt tomta er lagt opp, om tomta ligg i regulert område, om framkommeveg er offentleg med offentleg vass- og kloakkleidningar, avstandar til butikkar, skular og liknande.

  • Kort leveringstid, innan 2-3 virkedagar etter synfaring
  • Grundig, fagleg og forklarande rapportar
  • Lokal tilhørigheit og kunnskap om marknad og byggjeskikk

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod

Fyll ut skjema under, så tar me kontakt med deg. Du kan òg nå oss på telefon: 905 34 740 eller sende ein epost til: david@hardingtakst.no

 

6 + 12 =

David Haltvik


DAGLEG LEIAR

David Haltvik er utdanna tømrar med sveine- og meisterbrev. I tillegg har han utdanning frå Teknisk fagskule i Sogn og Fjordane og takstutdanning ved Norges Eiendomsakademi I Oslo. David er oppvaksen i Øystese og godt kjend i Hardanger. Det og ei solid byggfagleg utdanning er ein føremon i yrket. 

Telefon: 905 34 740
Epost: david@hardingtakst.no

«Oppdraget ble utført i en ryddig prosess, både før og etter synfaring. Jeg er derfor meget godt fornøyd med saksgjennomgangen og saksbehandlingen som Hardingtakst AS har gjennomført.»

–  Bjørn M Østevold