56 12 30 30

Tilstandsrapport av din bustad

Tilstandsrapport er ein grundig og detaljert skildring av tilstanden til bustaden med omsyn til teknisk tilstand, vedlikehald til å avdekke eventuelle feil og manglar. 

Ved eigarskifte er krava til dokumentasjon av tilstand aukande. Norsk takst anbefaler teknisk tilstandsrapport i alle typar bustadsal.

  • Kort leveringstid, innan 2-3 virkedagar etter synfaring
  • Grundig og detaljert skildring av tilstanden til bustaden
  • Fagleg gode og forklarande rapportar
  • Lokal tilhørigheit og kunnskap om marknad og byggjeskikk
  • Tilstandsrapport kan leverast med- og utan arealmåling, teknisk verdi og verditakst

 

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod

Fyll ut skjema under, så tar me kontakt med deg. Du kan òg nå oss på telefon: 905 34 740 eller sende ein epost til: david@hardingtakst.no

 

7 + 12 =

David Haltvik


DAGLEG LEIAR

David Haltvik er utdanna tømrar med sveine- og meisterbrev. I tillegg har han utdanning frå Teknisk fagskule i Sogn og Fjordane og takstutdanning ved Norges Eiendomsakademi I Oslo. David er oppvaksen i Øystese og godt kjend i Hardanger. Det og ei solid byggfagleg utdanning er ein føremon i yrket. 

Telefon: 905 34 740
Epost: david@hardingtakst.no

«Oppdraget ble utført i en ryddig prosess, både før og etter synfaring. Jeg er derfor meget godt fornøyd med saksgjennomgangen og saksbehandlingen som Hardingtakst AS har gjennomført.»

–  Bjørn M Østevold

«Kom som avtalt, gjorde en grundig jobb og leverte tilstandsrapporten etter noen få dager. KAN ANBEFALES»

–  Willy Haukeland