56 12 30 30

Takst Kvamskogen

Kvamskogen ligg 40 minutt med bil frå Bergen og 10 minutt frå handelssenteret Norheimsund. Fylkesveg 7 går gjennom Kvamskogen. Det er eit fantastisk fjellområde med store moglegheiter for tur- og skientusiastar, både når det gjeld turgåing og alpinsport.

Hardingtakst har i flere år tilbudt taksering av hytter og boliger i Kvamskogen.

Våre tenester

Tilstandsrapport/ Bustadsalsrapport

Grundig og detaljert skildring av bustadens tekniske- og vedlikehaldsmessige tilstand. Rapporten kan også leverast med takstmannens vurdering av eigedomens verdi. Anbefalast ved sal.

Les meir

Verditakst

Lett gjennomgang av bustaden med ein enkel skildring av bygningsdeler, arealmåling og verdianslag for eigedomen. Anbefalast ved finansiering, arv eller ved korrigering av likningsverdien. Anbefalast ikkje ved sal.

Les meir

Tomtetakst

Taksering av bustadtomter, gjelder ubebygde tomteareal, samt festetomter.

Les meir

Førehandstakst

Baserer seg på framtidig verdi på eigedomen. Blir normalt brukt i forbindelse med refinansiering der banken skal ha pant i eigedom.

Les meir

Byggelånskontroll

Byggelånsoppølging er ein oppdragstype der takstmannen utfører synfaring på byggeplassen for å vurdere framdrifta på det utførte samsvarer med betalingsplanen for utbyggjer. Blir ofte kombinert med uavhengig kontroll.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og luftettheit ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader. Blir ofte kombinert med byggelånsoppfølging.

Les meir

Overtakelse/ Kjøpshjelp

Me utfører ein teknisk gjennomgang av bustaden før bod og/ eller før overtakelse. Det å signere overtakelseprotokoll med feil og manglar kan i ettertid by på juridiske vanskeligheiter og økonomiske problem.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Me utfører teknisk vurdering av bygg og utarbeider rapporter med vurdering av nødvendig vedlikehald og vedlikehaldsplanar, samt reklamsjonstakster, eigerskiftesaker og energiattest.

Les meir

Våre tenester

Tilstandsrapport/ Bustadsalsrapport

Grundig og detaljert skildring av bustadens tekniske- og vedlikehaldsmessige tilstand.

Les meir

Verditakst

Lett gjennomgang av bustaden med ein enkel skildring av bygningsdeler, arealmåling og verdianslag for eigedomen.

Les meir

Tomtetakst

Taksering av bustadtomter, gjelder ubebygde tomteareal, samt festetomter.

Les meir

Førehandstakst

Baserer seg på framtidig verdi på eigedomen. Blir normalt brukt i forbindelse med refinansiering der banken skal ha pant i eigedom.

Les meir

Byggelånskontroll

Byggelånsoppølging er ein oppdragstype der takstmannen utfører synfaring på byggeplassen for å vurdere framdrifta på det utførte samsvarer med betalingsplanen for utbyggjer.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og luftettheit ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader.

Les meir

Overtakelse/ Kjøpshjelp

Me utfører ein teknisk gjennomgang av bustaden før bod og/ eller før overtakelse.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Teknisk vurdering av bygg og med vurdering av nødvendig vedlikehald og vedlikehaldsplanar, samt reklamsjonstakster, eigerskiftesaker og energiattest.

Les meir

«Gode verdiar bør verdsetjast, god taksering er eit godt utgangspunkt»