905 34 740

GET STARTED

Tusen takk for din interesse

Tilstandsrapport


Foreta et valg for å fortsette

Neste

Velg teneste

Foreta et valg for å fortsette

Neste

Kontakt info

Foreta et valg for å fortsette

Neste

Verditakst

Foreta et valg for å fortsette

Neste

Din estimerte pris er

Prisen er eit estimat basert på oppgitt informasjon

Oppsummering

Beskrivelse Informasjon Antall Pris
Rabatt :
Total :

Vilkår


  • Køyring utover 30 km frå kontor blir fakturert etter fast km-sats, samt eventuelle kostnader til bompassering og ferje. Eventuell gangtid til eigedomar blir fakturert etter medgått tid.
  • Ved bestilling av fleire oppdrag som kan kombinerast, kan me gje rabatt.
  • I verditakst og tilstandsrapporter er det inkludert arealmåling av bygningar.
  • Alle oppdrag er inkludert ein enkel garasje/uthus.
  • Garasje/uthus osv. blir ikkje tilstandsvurdert, men enkelt skildra med arealmåling.
  • For større eller kompleks eigedom/bustad må ein reikne med pristillegg eller tilbod etter avtale.
  • Dokument blir normalt oversendt per e-post, omkostnadar ved levering og sending per post kr 250,-
Avbestilling 48 timar eller kortare til synfaring vert fakturert etter tapt arbeidstid.

Send førespurnad på dette tilbodet

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på
tlf 905 34 740 eller e-post: david@hardingtakst.no