56 12 30 30

Behov for byggelånskontroll?

Banker / lånegjevar forlanger sikkerheit for at prosjektet går som planlagt og at byggelånet blir nytta i tråd med forutsetningane i lånetilsagnet. 

Byggelånskontrollen blir utført for banken og erstatter ikkje den kontroll som byggherre må gjera i eigen intreresse etter Plan- og bygningslov.

  • Kort leveringstid, innan 2-3 virkedagar etter synfaring
  • Grundig, fagleg og forklarande rapportar
  • Lokal tilhørigheit og kunnskap om marknad og byggjeskikk
  • Me tilbyr også uavhengig kontroll for lufttettleik og våtrom. Desse oppdragstypane blir ofte kombinert saman.

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod

Fyll ut skjema under, så tar me kontakt med deg. Du kan òg nå oss på telefon: 905 34 740 eller sende ein epost til: david@hardingtakst.no

 

3 + 14 =

David Haltvik


DAGLEG LEIAR

David Haltvik er utdanna tømrar med sveine- og meisterbrev. I tillegg har han utdanning frå Teknisk fagskule i Sogn og Fjordane og takstutdanning ved Norges Eiendomsakademi I Oslo. David er oppvaksen i Øystese og godt kjend i Hardanger. Det og ei solid byggfagleg utdanning er ein føremon i yrket. 

Telefon: 905 34 740
Epost: david@hardingtakst.no

«Oppdraget ble utført i en ryddig prosess, både før og etter synfaring. Jeg er derfor meget godt fornøyd med saksgjennomgangen og saksbehandlingen som Hardingtakst AS har gjennomført.»

–  Bjørn M Østevold